Viktig informasjon om Koronaviruset

Tilsette


Anne Grethe Standal

Helsesekretær

Anne-Line Sommerdalen

Fastlege

Arne Morterud

Fastlege

Bjørn Setseng

Fastlege

Eli Anne Dyb

Helsesekretær

Gjermund Lervåg Seim

Fastlege

Hermod Flaaen

Fastlege

Julie Valderhaug

Helsesekretær

Karina Folland

Dagleg leiar/sjukepleier

Lars-Petter Radich

Fastlege

Vikar for Sandra Havnegjerde

Lena Natvik

Helsesekretær

Mette Helen Tingvoll

Helsesekretær

Monica Cassandra Andersen

Fastlege

Vikar for Sondre Molnes Rypdal

Ragnhild Lied

Helsesekretær

Stine Mari Klokk

Sjukepleiar

Åsmund Oksavik Oltedal

Fastlege